Bureälvens övre fiskevårdsområde

Fiskekort

Fiskekortet köper du enklast på:

OKQ8 i Burträsk 0914-102 21

Sundbrogatan 7, Burträsk

Sommartid går det även köpa fiskekort på

Burträsk Camping 0914-102 87


Bodbysunds Bygdegård 0914-431 45

när sommarserveringen är öppet.

Fiskekortet ger rätt till sportfiske med handredskap. Fiske med enbart handredskap inom fiskevårdsområdet ger oss en oss en möjlighet att kunna hålla en bra stam med stora Gösar, Gäddor och Abborrar

Naturligtvis är försäljning av fisk för egen ekonomisk vinning förbjudet!
Vad skulle i så fall ett sådant ”yrkesfiskekort” kosta?

Undantagna vatten i vårt fiskevårdsområde är Godbackstjärn i Ljusvattnet, samt Tvärtjärn i Järvtjärn Där är fisk inplanterad och fiskekort för dessa sjöar säljes lokalt på plats d.v.s. dessa sjöar tillhör inte vårt fiskevårdsområde.

Allt kräftfiske är undantaget. Detta hanteras av byalagen, som regel upplåter fiske med
speciellt fiskekort ett dygn i augusti

Fiskekortspriser.

Årskort till ” Burträskare ”

Informationsblad med postgiro inbetalningsavi skickas ut på försommaren. Detta sportfiskekortet gäller för tiden 1 juli till 30 juni nästa år.

Fiskerätten gäller för hela familjen med hemma varande barn, som är fast boende eller sommar-stuge ägare inom fiskevårdsområdet. De personer som får fiskerätten SKA bo på samma adress, samt namnges på inbetalnings kortet eller fiskekortet.

Priset är per familj 100 kr

Årskort

För fiskegäster boende utanför fiskeområdet. Kortet gäller ett år framåt från betalnings datum.

Priset är per person 150 kr

Dygnskort

Priset är för ett dygns fiske per person 60 kr

Ekolodad Djupkarta

Finns som regel att köpa av fiskekortssäljarna. 10 kr
Eller laddas Gratis ner från vår eller Skellefteå kommunen hemsida.
Se på sidan om kartor för mera information Kartor

En fiskevårdande åtgärd ALLA ska hjälpa till med är att, släppa tillbaka små Gösar under en längd av ca 45 cm samt alla över 55cm. Speciellt viktigt är detta tiden varje år fram till första juli,
därefter har årets lek varit.
Leken sker först vid ca 10 års ålder och att Gösen uppnått en längd av minst ca 45 cm.

Övriga minimimått som gäller för fiskevårdsområdet.

Öring 35 cm, Harr 35 cm.