Bureälvens övre fiskevårdsområde

styrelse

Ordförande: Anders Öhlund burealvensovrefvo@gmail.com 070-53 11 708
Kassör: Johnny Enmark cebenmark@hotmail.com 070-643 87 74
Sekreterare: Johan Löfvenius johanl@burtrask.com 070-290 58 60
 
Ledarmot: Nils Wennberg    
  Peter Enmark    
 
Suppleant: Anders Boman    
  Tobias Glas    
 
Revisorer: Urban Lundström/BFT    
 
Valberedning: Gunnar Holm    
  P-G Håkansson    
  Ingemar Pettersson